Alternaria alternata – izmenjujoča sprmenjavka

Alternaria alternata – izmenjujoča sprmenjavka

patogen na krompirju in paradižniku in drugih 380 gostiteljih.

Povzroča tudi infekcije dihalnih poti, astmo, alergije…

Alternaria alternata (Fr.) Keissl.Beih. bot. Zbl., Abt. 2 29: 434 (1912)

Sinonimi:
Alternaria alternata var. rosicola V.G. Rao, Mycopath. Mycol. appl. 27: 132 (1965)
Alternaria fasciculata (Cooke & Ellis) L.R. Jones & Grout, Bull. Torrey bot. Club 24(5): 257 (1897)
Alternaria rugosa McAlpine, Agric. Gaz. N.S.W., Sydney 7: 304 (1896)
Alternaria tenuis Nees, Syst. Pilze (Würzburg): 72 (1816) [1816-17]
Alternaria tenuis f. chalaroides Sacc., Giorn. Vitic. Enol. 11: 132 (1903)
Alternaria tenuis f. genuina Unamuno, Boln Real Soc. Españ. Hist. Nat., Biologica 33: 224 (1933)
Alternaria tenuis f. trichosanthis D. Sacc., Mycotheca ital.: no. 1592 (1898)
Alternaria tenuis var. mali Marchal & É.J. Marchal, Bull. Soc. R. Bot. Belg. 54: 133 (1921)
Macrosporium fasciculatum Cooke & Ellis, Grevillea 6(no. 37): 6 (1877)
Torula alternata Fr., Syst. mycol. (Lundae) 3(2): 500 (1832)

https://en.wikipedia.org/wiki/Alternaria_alternata

Tičnica, 07.05.2023 Foto Mitja Novak. Na suhem steblu koprive.