Calonarius (Cortinarius) rufo-olivaceus -vrščajeva “koprenka”

Clitocybe fragrans-vonjava livka

Calonarius rufo-olivaceus (Pers.) Niskanen & Liimat., in Liimatainen, Kim, Pokorny, Kirk, Dentinger & Niskanen, Fungal Diversity: 10.1007/s13225-022-00499-9, [47] (2022)

Cortinarius rufo-olivaceus (Pers.) Fr.Epicr. syst. mycol. (Upsaliae): 268 (1838) [1836-1838]

Šentjošt pri Novem mestu, 11.10.2015. foto Mitja Novak