Cantharellus ianthinoxanthus – gubasta lisička

Cantharellus ianthinoxanthus- gubasta lisička

Cantharellus ianthinoxanthus (Maire) KühnerAnn. Sci. Franche-Comté 2: 16 (1947)

 

http://www.gobe.si/Gobe/CantharellusIanthinoxanthus

Ruve, 04.07.2018  foto Mitja Novak

Ilovci, 30.10.2020 foto Mitja Novak