Članarina

Pristop v članstvo posameznik potrdi s podpisom na pristopnici, s katero se obveže izpolnjevati članske obveznosti, ki jih določajo veljavna pravila GDNM, kot tudi sprejeti sklepi organov GDNM in MZS. Ob sprejemu se članu izda izkaznica GDNM.

Članarina: 20€ odrasli, 5€ podmladek (do 15 let)

Člani so dolžni članarino poravnati najkasneje do 31.5. tekočega leta.

Plačilo na TRR:

Plačnik:  član vpiše svoj  priimek in ime
Koda namena plačila:   OTHR
Namen: članarina 2024 in ime ter priimek ( v kolikor plačujete za več oseb navedite vsa imena za katere plačujete)
Znesek: 20€/član ali 5€/podmladek
BIC banke prejemnika:  LJBASI2X
IBAN: SI56 0297 3001 2963 777
Referenca:  SI99
Prejemnik: Gobarsko društvo Novo mesto Smrečnikova ulica 16 8000 Novo mesto