Gyromitra parma – ščitasti hrček

Gyromitra parma – ščitasti hrček

discina parma ščitasta medaljonka

na rdečem seznamu

Gyromitra parma (J. Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & PouzarČeská Mykol. 28(2): 91 (1974)

http://www.gobe.si/Gobe/GyromitraParma

https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Gyromitra&espece=parma&source=search

Zijalo, Jelše pri Mirni Peči, 29.03.2020 foto Mitja Novak