Hygrocybe acutoconica – zašiljenogrba vlažnica

Hygrocybe acutoconica – zašiljenogrba vlažnica

Hygrocybe acutoconica (Clem.) SingerLilloa 22: 153 (1951) [1949]

Sinonimi:
Hygrocybe acutoconica f. japonica HongoJ. Jap. Bot. 31(5): 145 (1956)
Hygrocybe acutoconica f. subglobispora (P.D. Orton) Boertm.Fungi of Northern Europe (Greve) 1: 166 (2010)
Več

Meritve trosov:

(8.9) 10.2 – 12.6 (13.8) × (5.5) 6.2 – 7.8 (8.1) µm
Q = (1.4) 1.5 – 1.8 (2.1) ; N = 21
Me = 11.4 × 7 µm ; Qe = 1.6

Šmarješke Toplice, 21.5.2023, foto in mikro Črt Šuštar