Inocybe furfurea – otrobasta razcepljenka

Inocybe furfurea – otrobasta razcepljenka

Inocybe furfurea KühnerBull. Soc. nat. Oyonnax 9(Suppl. (Mém. hors sér. 1)): 4 (1955)

na peščeni zemlji na robo gozda.

Meritve trosov:
(7.6) 7.9 – 9.4 (10) × (4.9) 5 – 6 (6.3) µm
Q = (1.4) 1.44 – 1.7 (1.8) ; N = 32
Me = 8.5 × 5.4 µm ; Qe = 1.6


21.5.2023, Šmarješke Toplice, foto in mikro Črt Šuštar