Organi društva


UPRAVNI ODBOR


Jože Kočjaž- predsednik

Ivan Hrovatič- podpredsednik

Jelka Huč- Tajnica

Elica Guštin- blagajničarka

Mitja Novak- član

Branko Došler – član

Črt Šuštar- član

Valerija Arko- članica

Mojca Mohar- članica

Franc Okleščen- član


NADZORNI ODBOR


Miha Hrovatič- predsednik

Alojz Aš- član

Alojzija Kovačič- članica