Organi društva


UPRAVNI ODBOR


Črt Šuštar – predsednik

Milena Tomažin -podpredsednica

Maja Rožič – tajnica

Milena Žagar Novak- blagajničarka

Ivan Hrovatič

Mitja Novak

Tone Tomažin

Kočjaž Jože

Zdravko Kos 

Jelka Huč

Avguštin Avbar


NADZORNI ODBOR


Miha Hrovatič- predsednik

Anton Longar

Alojzija Kovačič