Pluteus insidiosus – varljiva ščitovka

Pluteus insidiosus – varljiva ščitovka

rostrum – repast podaljšek na nekaterih  pleurocistidih.

Prva misel pri določevanju te gobe, zaradi žilnate površine, je pluteus thomsonii- Thomsonova ščitovka. Kasnejše raziskovanje pripelje do boljšega približka, ki je Pluteus phlebophorus -žilnata ščitovka. Ko končno najdeš “pravo”, ti razložijo, da je Pluteus insiduosus še vedno  kompleks, ki so ga pred kratkim poleg osnovne vrste, na podlagi DNK sekvenčenja razdelili še na P. assimilatus, P. farensis, P. flavostipitatus, P. pseudoinsidiosus ter  Pluteus reisneri. Bo potrebno še nekaj truda, da bomo znali vrste preprosto določiti na podlagi makro in mikro lasnosti in ne le na podlagi DNK analize. 

JoF | Free Full-Text | Pluteus insidiosus Complex, Four New Species Described and Pluteus reisneri Resurrected (mdpi.com)

Pluteus insidiosus Vellinga & SchreursPersoonia 12(4): 366 (1985)

https://www.mycodb.fr/fiche.php?genre=Pluteus&espece=insidiosus&source=search

Kočevski Rog, 31.05.2023. Foto Mija Novak