STROKOVNJAKI DRUŠTVA

Mitja Novak
Determinator samostojni svetovalec
Črt Šuštar
Determinator samostojni svetovalec


Določevalci gliv MZS z nazivom Determinator mentor
 • dr. Aljoz Boh

Določevalci gliv MZS z nazivom Determinator samostojni svetovalec
 • Mitja Novak
 • Miha Hrovatič
 • Črt Šuštar

Določevalci gliv MZS z nazivom Determinator svetovalec
 • Jože Kočjaž
 • Aleš Fink
 • Anton Tomažin
 • Milena Tomažin
 • Maja Rožič

Determinatorji pripravniki
 • Majda Vesel
 • Zofija Vitkovič
 • Marija Jeršin
 • Milan Gajič