STROKOVNJAKI DRUŠTVA

Mitja Novak
Determinator samostojni svetovalec
Črt Šuštar
Determinator svetovalec


Določevalci gliv MZS z nazivom Determinator mentor
  • dr. Aljoz Boh

Določevalci gliv MZS z nazivom Determinator samostojni svetovalec
  • Mitja Novak
  • Miha Hrovatič

Določevalci gliv MZS z nazivom Determinator svetovalec
  • Jože Kočjaž
  • Aleš Fink
  • Črt Šuštar

Determinatorji pripravniki
  • Anton Tomažin