Tulosesus hiascens

Tulosesus hiascens

Tulosesus hiascens

Tulosesus hiascens (Fr.) D. Wächt. & A. MelzerMycol. Progr. 19(11): 1212 (2020)

SINONIMI:
-Coprinellus hiascens (Fr.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo, in Redhead, Vilgalys, Moncalvo, Johnson & Hopple, Taxon 50(1): 234 (2001)
Coprinus hiascens (Fr.) J.E. Lange, Dansk bot. Ark. 9(no. 6): 94 (1938)


Objave na drugih spletnih straneh: 


(7.7) 7.8 – 10.8 (11.3) × (4.4) 4.5 – 5.2 (5.5) µm
Q = (1.6) 1.7 – 2.2 (2.3) ; N = 21
Me = 9.6 × 4.9 µm ; Qe = 2

Zalog, 5. 3. 2023 Foto Črt Šuštar