Vabilo na zbor članov 2022

SKLICUJEM

redni letni zbor članov Gobarskega društva Novo mesto, ki bo v torek, 15.3.2022 ob 17.uri v banketni dvorani Gostišča na trgu, Glavni  trg 30, Novo mesto 

Predlog dnevnega reda:

  1. Otvoritev zbora in izvolitev organov zbora:

– delovnega predsedstva,
– zapisnikarja in dveh overoviteljev  zapisnika,
– verifikacijske komisije,

  1. poročila o delu društva v letu 2021:

– predsednika
– blagajnika,
– nadzornega odbora,
– poročilo verifikacijske komisije,
– razprava o poročilih in sprejem poročil,

  1. Predstavitev programa dela društva za leto 2022,
  2. Predstavitev finančnega načrta za leto 2022,
  3. Razprava in sprejem programa 2022,
  4. Določitev višine članarine za leto 2022,
  5. Izvolite delegatov za skupščino Mikološke zveze Slovenije,
  6. Razrešitev članov UO in NO,
  7. Volitve članov UO in NO,
  8. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo. Morebitno odsotnost sporočite predsedniku na št. 041 986 825.
Na zboru boste lahko poravnali članarino (s seboj prinesite društveno izkaznico).
Gobarski pozdrav, »Dobra bera-prava mera«.

Predsednik:

                                                                                              Jože Kočjaž