Vabilo na zbor članov 2023

SKLICUJEM

redni letni zbor članov Gobarskega društva Novo mesto, ki bo
v ponedeljek 13.3.2023 ob 17:00 v prostorih društva, Smrečnikova 16.

Predlagan dnevni red:

 1. Otvoritev zbora in izvolitev organov zbora
  1. delovno predsedstvo
  2. zapisnikar
  3. dva overovatelja zapisnika
  4. verifikacijske komisije
 2. Poročilo verifikacijske komisije in potrditev sklepčnosti zbora članov
 3. Potrditev dnevnega reda
 4. Poročila o delu društva v letu 2022
  1. Poročilo predsednika
  2. Poročilo blagajnika
  3. Poročilo nadzornega odbora
 5. Razprava o poročilih in sprejem poročil
 6. Predstavitev programa dela društva za leto 2023
 7. Predstavitev finančnega načrta za leto 2023
 8. Razprava in sprejem programa 2023
 9. Določitev višine članarine za leto 2023
 10. Sprememba temeljnega akta GDNM
 11. Razrešitev predsednika in podpredsednika
 12. Izredne volitve v mandatnem obdobju 2022-2026
  1. predsednik
  2. podpredsednik
  3. član upravnega odbora
  4. častno razsodišče
 13. Izvolitev delegatov za skupščino Mikološke zveze Slovenije
 14. Predlogi in pobude

Gobarski pozdrav »Dobra bera-prava mera«

Podpredsednik GDNM
Črt Šuštar