Zavarovane glive

ZAVAROVANE GLIVE SLOVENIJE

Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv:

Uredba se nahaja v Ur.l. RS, št. 58/2011, na spletni strani http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201158&stevilka=2723. Ta uredba določa tudi pravila ravnanja in poseben varstveni režim ogroženih prosto živečih vrst gliv.
Z dnem uveljavitve te uredbe se prenehajo uporabljati določbe 1. do 4. člena ter 15. in 16. člena Uredbe o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98).

 1. Amanita caesarea (Scop.) Pers. (1801) Link (knežja mušnica, karželj)
 2. Amanita strobiliformis (Paul.) Bertillon (velikoluska mušnica)
 3. Amaníta verna Lam. (1783) (pomladanska mušnica)
 4. Aureoboletus gentilis (Quél.) Pouzar (1957) (lepljivi zlatopor)
 5. Boletus dupainii Boud. (1902) (dupainov goban)
 6. Boletus fragrans Vittad. (1835) (dišeči goban)
 7. Boletus regius Krombh. (1832) (kraljevi goban)
 8. Boletus satanas Lenz (1831) (vražji goban)
 9. Boletus torosus Fr. (težki goban)
 10. Bondarzewia montana (Quél.) Singer (1940) (gorska bondarčevka)
 11. Buchwaldoboletus hemichrysus (Berk. & M.A. Curtis) Pilát (1969) (rumeni privihanec)
 12. Buchwaldoboletus lignicola (Kallenb.) Pilát (1969) (jelov privihanec)
 13. Calvatia gigantea (Batsch) Lloyd (1904) (orjaška plešivka)
 14. Camarops tubulina ((Alb. & Schwein.) Shear (1938) (počrnela bolinka)
 15. Catathelasma imperiale (Fr.) Singer (1940) (kolobarna dvovenčnica)
 16. Clathrus ruber P. Micheli ex Pers. (1801) (navadna mrežnica)
 17. Cortinarius praestans Cordier (1870) (nagubana koprenka)
 18. Dentipellis fragilis (Pers.) Donk (1962) (drobljivi kožozob)
 19. Elaphocordyceps ophioglossoides (Ehrh.) G.H. Sung, J.M. Sung & Spatafora (2007) (kačonova glavatka)
 20. Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst. (1881) (svetlikava pološčenka)
 21. Gomphus clavatus (Pers.) Gray (1821) (čokata žilolistka)
 22. Grifola frondosa (Dicks.) Gray (1821) (velika zraščenka)
 23. Hericium alpestre Pers. (1825) (jelkov bradovec)
 24. Hericium coralloides (Scop.) Pers. (1794) (koralasti bradovec)
 25. Hericium erinaceus (Bull.) Pers. (1797) (resasti bradovec)
 26. Hymenochaete cruenta (Pers.) Donk (1959) (rdeča usnjevka)
 27. Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. & Pouzar (1957) (lekarniška macesnovka)
 28. Leccinellum crocipodium (Letell.) Bresinsky & Manfr. Binder (2003) (žlahtni ded)
 29. Leptoporus mollis (Pers.) Quél. (1886) (mehka skutovka)
 30. Leucopaxillus macrorhizus (Sacc.) Sacconi & Lazzari (1980) (glavata velepodvihanka)
 31. Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner (1926) (tribarvna velepodvihanka)
 32. Mitrula paludosa Fr. (1816) (močvirska kapica)
 33. Phylloporus rhodoxanthus (Schwein.) Bres. (1900) (rdeči prekatnik)
 34. Pluteus hispidulus (Fr.) Gillet (1876) (čopasta ščitovka)
 35. Polyporus umbellatus (Pers.) Fr. (1821) (hrastov luknjičar)
 36. Porphyrellus porphyrosporus (Fr. & Hök) E.-J. Gilbert (1931) (navadni porfirnik)
 37. Russula zvarae Velen. (1922) (zvarova golobica)
 38. Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken (1914) (krokodilja kolobarnica)
 39. Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. (1893) (češki smrčkovec)
 40. Verpa digitaliformis Pers. (1822) (poveznjeni smrčkovec)
 41. Vibrissea truncorum (Alb. & Schwein.) Fr. (1822) (oranžna potočka)