Zbor članov 2022

V torek, 15.3.2022 se nas je v Gostišču na trgu na rednem letnem zboru članov zbralo 36 članov društva.

Po uvodnem pozdravu predsednika društva, Jožeta Kočjaža in potrditev dnevnega reda smo prisluhnili poročilom za leto 2021.  V nadaljevanju smo spregovorili o planih in pričakovanjih za tekoče leto ter druženje nadaljevali z rednimi volitvami organov društva.
Vodstvo društva ostaja v podobni zasedbi, nekoliko smo se premešali, pri čemer je vodenje društva za naslednje obdobje prevzela Milena Tomažin. Ob tem velja zahvala Jožetu Kočjažu, vsem članom upravnega ter nadzornega odbora ter blagajničarki Elici Guštin za prizadevno delo v preteklih obdobjih. Druženje smo zaključili z dobro večerjo ter nazdravili nadaljnemu uspešnemu delu.